Tour Úc 30/04

Tour Úc 30/04

 • Thời gian khởi hành: 31/07/2018
 • Thời gian: 6 ngày
 • Giá : 1.200.000 ₫
Nam Phi: Johannesburg-Sun City -Pretoria-Cape Town

Nam Phi: Johannesburg-Sun City -Pretoria-Cape Town

 • Thời gian khởi hành: 09/08/2018
 • Thời gian: 6 ngày
 • Giá : 1.200.000 ₫
Khám phá đảo Bắc New Zealand: Auckland - Hamilton - Te Puke - Taupo

Khám phá đảo Bắc New Zealand: Auckland - Hamilton - Te Puke - Taupo

 • Thời gian khởi hành: 26/07/2018
 • Thời gian: 6 ngày
 • Giá : 1.000.000 ₫
Du lịch Pháp - Thụy Sĩ - Ý

Du lịch Pháp - Thụy Sĩ - Ý

 • Thời gian khởi hành: 31/07/2018
 • Thời gian: 6 ngày
 • Giá : 1.200.000 ₫